وب سایت شخصیبایگانی‌های فلسفی - وب سایت شخصی

برچسب: فلسفی

دقیقا از چه چیز مرگ می ترسید؟

از بیشتر مراجعه کنندگانم می پرسم: دقیقا از چه چیز مرگ می ترسید؟ پاسخ های مختلفی که به این پرسش می دهند، غالبا به درمان سرعت می بخشد. وقتی که از جولیا(یکی از مراجعین) پرسیدم: چرا مرگ اینقدر ترسناک است؟ چه چیز خاصی در مرگ هست که تو را می ترساند؟ فورا پاسخ داد: «همه کارهایی که انجام نداده ام.»…