مدیران قرن بیست و یکم

 

مدیران آینده مدیران گذشته  
تسهیل کننده , حامی , معلم ,مربی فرد برگزیده , دستور دهنده , کنترل کننده نقش اصلی و اولیه
یادگیری مستمر و بلند مدت , کلی نگر و دارای تخصص های جداگانه یادگیری دوره ای , تخصص محدود یادگیری و دانش
مهرات ها و نتایج زمان , تلاس , مقام و رتبه مبنای مقایسه افراد
چند فرهنگی , چند زبانه تک فرهنگی , تک زبانه گرایشات فرهنگی
دانش از نوع تکنیکی و اجتماعی اختیار و قدرت رسمی منبع اصلی نفوذ
منبع اصلی مشکل بالقوه دیدگاه نسبت به کارکنان
چند وجهی عمودی الگوی اصلی ارتباطی
داده ها و منابع وسیع جهت تصمیم گیری های مشترک داده ها و نتایج فردی برای تصمیم گیری سبک تصمیم گیری
آینده نگری و دور اندیشی گذشته نگری ملاحظات اخلاقی
مشارکتی ( برنده – برنده ) رقابتی ( برنده – بازنده ) ماهیت روابط اجتماعی
منعطف مقاوم رویکرد نسبت به تغییر

 

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب