من های سه گانه

برن به این دیدگاه رسید که درون هر کس از سه من تشکیل شده است که عبارتند از :

– احساسات و افکار والدی

– عقل گرایی , واقع بینی و حقیقت پذیری
– حالت ها و رفتارهای کودکانه

این سه من تا حدودی با تقسیم بندی های فروید هم خوانی دارد که عبارتند از :

فراخود – خود – نهاد

برن می گود که در هر تعامل اجتماعی ما یکی از این سه حالت را از خود بروز می دهیم و به راحتی می توانیم از یک کن به من دیگر تغییر دهیم .

 

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب