آدم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد

هی پسر، موقعی که آدم می میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می کنند. من امیدوارم که وقتی مردم، یک ادم بافهم و شعوری پیدا بشود و جنازه ی مرا توی رودخانه ای جایی بیندازد. هرجا که می خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای یکشنبه می آیند و روی شکم آدم دسته گل می گذارند و از این جور کارهای مسخره. وقتی که آدم زنده نباشد، گل را می خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد. آدم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
  • خانه
  • ادبی
  • آدم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد