وب سایت شخصیبایگانی‌های اریک برن - وب سایت شخصی

دسته: اریک برن

تحلیل رفتار متقابل

طبق نظریه تحليل رفتار متقابل اریک برن، شخصیت هر فرد از بخشهایی تشکیل شده ولی در هر فردی یکی از این بخشها غالب است، لذا بیشتر کارهای فرد از بخش غالب او سرچشمه می گیرد. تحليل رفتار متقابل راهي است براي آنكه ببينيم بين مردم و درون آنها چه مي گذرد. با اين روش مي توان روشن كرد كه در…

من های سه گانه

برن به این دیدگاه رسید که درون هر کس از سه من تشکیل شده است که عبارتند از : - احساسات و افکار والدی - عقل گرایی , واقع بینی و حقیقت پذیری - حالت ها و رفتارهای کودکانه این سه من تا حدودی با تقسیم بندی های فروید هم خوانی دارد که عبارتند از : فراخود - خود -…