داروخانه آنلاین داروما

کارفرما

کارفرمای پروژه

darooma.com

تاریخ

تاریخ و مدت

22 تیر 1398  |  60 روز

داروما ، داروخانه آنلاین دکتر کرمانی می باشد. داروخانه شبانه روزی دکتر کرمانی در سال 1388 تاسیس شد و با توجه به درخواست روزافزون مشتریان به خرید آنلاین و غیر حضوری سایت داروما از سال 1398 فعالیت خود را آغاز نمود.