شرکت فناوران ارتباطات رستاک سیستم

کارفرما

کارفرمای پروژه

farsnet.co

تاریخ

تاریخ و مدت

20 فروردین 1400  |  60 روز

شرکت فارس توسط گروهی از مهندسان متخصـــص و با تجـربه، با هدف ارائه خدمات حرفه ای در حوزه‌های مشاوره ونظارت، آموزش، طراحی، اجرا و تامین تجهیزات زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1391 تاسیس شد. فعالیت این شرکت در زمینه های زیرساخت پروژه های فیبر شهری و بین شهری ومراکزداده و شبکه های محلی است.