شرکت کنترل و مخابرات ایران

کارفرما

کارفرمای پروژه

iccssco.com

تاریخ

تاریخ و مدت

20 آبان 1401  |  60 روز

شرکت ICS در سال 1367 با عضویت مجرب ترین مهندسین در بخش های مختلف بهره برداری از مراکز کنترل دیسپاچینگ، سیستم های اتوماسیون پست (DCS)، پروژه های ICT و مخابرات که سال ها در صنایع آب، برق، نفت و گاز فعال بودند، تأسیس شد. هدف اصلی شرکت ICS همواره ارائه خدمات فنی و مهندسی بوده است که بتواند به بهترین راه حل ها با کارآمدترین عملکرد برای سیستم های تامین انرژی منجر شود.