وب سایت شخصیبایگانی‌های قدرت نفوذ - وب سایت شخصی

برچسب: قدرت نفوذ

قدرت نفوذ

من از نظر تو آدم معمولی هستم، چون دست‌هام زور چندانی ندارن ، یه بازیگر معروف و دلربا نیستم و پولی هم ندارم تا مثل دیگران واست کادو بگیرم ! اما چیزهایی درباره من، پیچیدگی‌های ذهن من و قلب بزرگ من هست که تو شاید در هنگام کار کردن، تلویزیون دیدن یا خندیدن با دوست‌هات متوجه نباشی، ولی هنگام تنهایی،…